The Sims 4 : Los Simos City + Download

(Eng) A movie promoting Los Simos - new city modeled on Mexico style for 
The Sims 4

(Pl) Film promujący Los Simos - nowe miasto wzorowane na stylu meksykańskim dla 
The Sims 4(Download and move to folder "saves")


Los Simos City - new city for The Sims 4

(Eng. info) Discover Los Simos!
Los Simos city modeled on the city of Mexico. The city was planned in Oasis Springs.
You will find here colonial-style buildings, temples, modern skyscrapers and a great pyramid full of puzzles and treasures.
Below is a direct link to download the whole map with buildings in the form of a game save file - download file and move to "saves" folder.


(PL) Odkryj Los Simos! 
Los Simos wzorowane na mieście Meksyk. Miasto zostało zaplanowane w Oazie Zdrój. 
Znajdziecie tu budynki w stylu kolonialnym, świątynie, nowoczesne drapacze chmur oraz wielką piramidę pełna zagadek i skarbów.
Poniżej link bezpośredni do pobrania całej mapy z budynkami w formie pliku zapisu gry - wystarczy pobrać wrzucic plik luzem do folderu "saves" 


(download and move to folder "saves")The Sims 4 : B.D.House

(Eng) Cooperated with Bobas52
A modern house offers many entertainments and hobbies. The inspiration for the building became the interiors by Bob52, which was used in the project.

(PL) Wspólna praca z Bobas52
Nowoczesny dom oferuje wiele rozrywek i hobby. Inspiracją dla budynku stały się wnętrza autorstwa Boba52, które wykorzystano w projekcie.


*Unzip and move to folder "Tray"
The Sims 4 : L.S.Plaza Hotel

(Eng) A luxury though free hotel for Los Simos City.
Apartments on the 5,6,7 and 8th floor and the rooftop swimming pool.
In addition to the skyscraper, there are also old traditional buildings here. Inside the library and Pub.

(Pl) Luksusowy choć darmowy hotel dla Los Simos City.
Apartamenty na 5,6,7 i 8 piętrze oraz basen na dachu.
Oprócz wieżowca z hotelem sa tu także tradycyjne budynki mieszczące bibliotekę i Pub.
*Unzip and move to folder "Tray"
The Sims 4 : L.S.Ciudad Mexicana

(Eng) Old town inspired by the architecture of Mexico.
The historical city center is part of the Los Simos project.
The project includes the reconstruction of Oasis Springs in the style of a Mexican city.

(Pl) Stare miasto inspirowane architekturą Meksyku.
Historyczne centrum miasta jest częścią projektu "Los Simos".
Projekt obejmuje przebudowę Oasis Springs w stylu miasta meksykańskiego.
*Unzip and move to folder "Tray"

The Sims 4 : L.S.Apartment


(Eng) Functional residential apartment building for the "Los Simos City" 7floors - 7 apartments. All apartments are furnished.

(PL) Funkcjonalny budynek mieszkalny dla projektu "Los Simos City" 7fpięter - 7 apartamentów. Wszystkie apartamenty są umeblowane.

DOWNLOAD (SDW)*
*Unzip and move to folder "Tray"

The Sims 4 : Red Towers Center

(Eng) Entertainment center.
Inside the buildings there is a nightclub, a hairdresser, a games room, bars, a hotel apartment, a rooftop swimming pool and a bowling alley. There is a small promenade between the towers.

(PL) Centrum rozrywkowe.
Wewnątrz budynków znajduje się klub nocny, salon fryzjerski, salon gier, bary, apartament hotelowy, basen na dachu i kręgielnia. Pomiędzy wieżami jest niewielki deptak.

*Download and unzip folder. Move files to folder "Tray"