TBS Apartment 002

Blok mieszkalny na 9 rodzin - Jeden mały apartament dla Waszych simów dostępny jest na 5 poziomie (4 piętrze).Blok posiada również wspólny basen na dachu oraz garaże na pierwszym poziomie.

DOWNLOAD

Wymagane rozszerzenia / extension :

Po Zmroku / Late Night (Optional)

  Apartment building at 9 families - One small suite for your Sims is available on the 5th level (4th floor). Block also has a communal swimming pool on the roof and garage on the first level.

DOWNLOAD

Wymagane rozszerzenia / extension :

Po Zmroku / Late Night (Optional)