Old Factory Lab (Labolatorium)

Stara nieczynna fabryka tytoniu to w rzeczywistości dawne tajne labolatorium.
Przy odrobinie szczęścia Twój sim znajdzie tu urządzenia rodem z przyszłości,upiecze ciastko a może nawe zbuduje robota... ? 
Co jeszcze znajdzie tu ciekawski sim ?
Uwaga ! - Budynek w grze jest odczytywany jako labolatorium.

DOWNLOAD

Wymagane rozszerzenia / Required extensions :

TS3ITF ReflectThe Sims 3 : Skok w Przyszłość (Into the Future)
Showtime iconThe Sims 3 : Zostań Gwiazdą (Show Time)
TS3LN ReflectThe Sims 3 : Po Zmroku (Late Night)
TS3WA ReflectThe Sims 3 : Wymarzone Podróźe (World Adventures)

DOWNLOAD CC : Custom Rabbit Holes Old tobacco factory closed is actually old secret lab.
With luck, your Sim will find the device straight from the future, bake cakes and a recommended build a robot ...?
What else will find curious sim?
Note! - Building in the game is read as the lab.


DOWNLOAD

Wymagane rozszerzenia / Required extensions :

TS3ITF ReflectThe Sims 3 : Skok w Przyszłość (Into the Future)
Showtime iconThe Sims 3 : Zostań Gwiazdą (Show Time)
TS3LN ReflectThe Sims 3 : Po Zmroku (Late Night)
TS3WA ReflectThe Sims 3 : Wymarzone Podróźe (World Adventures)

DOWNLOAD CC : Custom Rabbit Holes