Art Factory Center

Centrum sztuki w starej fabryce to puby,galerie sztuki oraz warsztat w którym każdy sim może spróbować swoich sił rzeźbiąc w drewnie czy ucząc się gry na instrumentach.Centrum komercyjne łączy typowe pubiczne funkcje z edukacją.

DOWNLOAD

* Unzip the files and move to folder "Tray" / Rozpakuj pliki i przenies do folderu "Tray".

 
 

Selected buildings and Sims will also find in the gallery in the game :
Wybrane budynki i simów znajdziesz także w galerii w grze :