Row House / Segmentowiec

Dwa bliźniacze domy jednorodzinne z pełnym wyposarzeniem.

DOWNLOAD

Unzip the files and move to folder "Tray" / Rozpakuj pliki i przenies do folderu "Tray".
Selected buildings and Sims will also find in the gallery in the game :
Wybrane budynki i simów znajdziesz także w galerii w grze :