St.Nicholas Church

Neo-gothic church (museum).

DOWNLOAD

* Unzip the files and move to folder "Tray" / Rozpakuj pliki i przenieś do folderu "Tray".


Selected buildings and Sims will also find in the gallery in the game :
Wybrane budynki i simów znajdziesz także w galerii w grze :