(The Sims 4) City House 01

Buildings and Sims will find a gallery opening game 
under the tag  #simsdelsworld

Budynki i simów znajdziecie otwierając galerię w grze 
pod tagiem  #simsdelsworld