(The Sims 4) Modern Apartment House

Modern Apartment House.
Mieszkanie dla 3 osobowej rodziny na ostatnim piętrze w bloku jest urządzone.Na pozostałych piętrach znajdują się pustostany do dowolnego wykorzystania.

DOWNLOAD

* Unzip the files and move to folder "Tray" / Rozpakuj pliki i przenieś do folderu "Tray".
Selected buildings and Sims will also find in the gallery in the game :
Wybrane budynki i simów znajdziesz także w galerii w grze :