Medieval castle - Zamek gotycki

Średniowieczny zamek w stylu gotyku ceglanego.
Medieval castle in the Gothic style brick.


Wielkość parceli : 15 # 20


DOWNLOAD* Unzip the files and move to folder "Tray" / Rozpakuj pliki i przenieś do folderu "Tray".


DOWNLOAD


    Selected buildings and Sims will also find in the gallery in the game :
    Wybrane budynki i simów znajdziesz także w galerii w grze :

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz