The Sims 4 : European Town 01 ( No CC )

Tenements in the central and northern European style.
The buildings are within the 2 apartments and a gym with a pool, a pizzeria, a library and a pub for neighborhood meetings.

Kamienice miejskie w stylu środkowo i północnoeuropejskim.
W budynkach mieszczą sie 2 mieszkania oraz siłownia z basenem,pizzeria,biblioteka i pub dla spotkań sąsiedzkich.

No CC !

DOWNLOAD