The Sims 4 : Rebuild City Challenge 1


(Eng) Part of the urban houses was destroyed during a fire. Rebuild the house in the fenced square. Show your vision of rebuilding the old town!
Rules of play:
2.Build own building or several on-site enclosed square.
3.Not you can change the existing buildings.
4.Enter #RebuildCityChallenge1 in gallery

(PL) Część zabudowy miejskiej uległa zniszczeniu w czasie pożaru. Odbuduj dom na ogrodzonym placu. Pokaż swoją wizję odbudowy starówki!
Zasady zabawy:
2.Zbuduj własny budynek lub kilka na miejscu ogrodzonego placu.
3.Nie możesz zmieniać istniejących budynków
4.Zastosuj tag #RebuildCityChallenge1 w galerii

The deadline to December 1 / Termin do 1 Grudnia
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz