The Sims 4 : City Art Gallery

(Eng) A modern art gallery for your city.
Inside, there are unique photographs and paintings and positions for self-created works for sims.
Dedication for Kropka (jasna98)

(PL) Nowoczesna galeria sztuki dla twojego miasta. 
Wewnątrz znajdują się unikatowe fotografie i obrazy oraz stanowiska do samodzielnego tworzenia prac dla simów.
Dedykacja dla Kropki (jasna98)