The Sims 4 : St. Remis Church

(Eng) Gothic temple modeled on French churches. Inside the Gothic arches, stelle and unique paintings with real medieval images.
The mysterious catacombs...

(PL) Gotycka świątynia wzorowana na kościołach francuskich. Wewnątrz gotyckie łuki, stelle i unikatowe obrazy z prawdziwymi wizerunkami średniowiecznymi.
Podziemia kościoła skrywają tajemnicze katakumby...


*unzip and move to folder "Tray"


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza