SDW

Delsahr: Akalai Apartment

 (Eng) Flats in two city buildings for Delsahr Project inspired by the architecture of Arab cities.Functional shops, a basketball court, plant breeding and comfortable apartments

(Pl) Mieszkania w dwóch miejskich budynkach dla Projektu Delsahr inspirowanego architekturą miast arabskich. Na terenie parceli funkcjonalne budki (sklepy),boisko do koszykówki, hodowla roślin oraz wygodne mieszkania.

DOWNLOAD (TS4 gallery)

DOWNLOAD (SDW zip)
Delsahr: Oasis Hotel

 (Eng) Hotel for Delsahr Project inspired by the architecture of Arab cities.Functional shops, mini SPA and comfortable apartments

(Pl) Hotel dla Projektu Delsahr inspirowanego architekturą miast arabskich. Na terenie parceli funkcjonalne budki (sklepy),mini SPA dla lokatorów oraz wygodne apartamenty.

DOWNLOAD (TS4 gallery)

DOWNLOAD (SDW zip)


Delsahr project: Al Bait Apartment

(Eng) Apartment for Delsahr Project inspired by the architecture of Arab cities.Functional shops, a basketball court, plant breeding and comfortable apartments

(Pl) Apartamentowiec dla Projektu Delsahr inspirowanego architekturą miast arabskich. Na terenie parceli funkcjonalne budki (sklepy),boisko do koszykówki, hodowla roślin oraz wygodne mieszkania.

DOWNLOAD (TS4 gallery)

DOWNLOAD (SDW zip)


Delsahr project: Delsahr Medina Market

 (ENG) Old town and functional market.

Arab-style buildings offer numerous services such as SPA, hotel, gym and swimming pool. You can buy a lot of interesting goods from local sellers!

for the project Delsahr project.

(PL) Stare Miasto i funkcjonalne targowisko.
W zabytkowych budynkach znajdziesz liczne usługi takie jak SPA, hotel ,basen czy siłownia.
Od lokalnych sprzedawców kupisz wiele ciekawych rzeczy!

Cześć projektu Delsahr project.

Delsahr Project: Sawnana Qadima (bath,spa,swimming pool,gym...)

(PL) Łażnia arabska (spa, basen, siłownia) dla projektu "Delsahr". Delsahr to projekt mający na celu przekształcenie świata Simów w świat w stylu miast arabskich.

(ENG) Arab bath (spa, swimming pool, gym) for the project Delsahr projectDelsahr is a project designed to transform the Sims world into an Arab city style world.

DOWNLOAD (THE SIMS GALLERY)

DOWNLOAD zip (SDW)Delsahr project: Galib Apartment

 (Eng) A residential tower block and town houses in Arabic style for Delsahr Project inspired by the architecture of Arab cities.

(Pl) Wieżowiec mieszkalny oraz domy miejskie w stylu arabskim dla Projektu Delsahr inspirowanego architekturą miast arabskich.

DOWNLOAD (TS4 gallery)

DOWNLOAD (SDW zip)
Delsahr project: Medina Markt

 (PL) Medina Markt - tradycyjny bazar, uliczka handlowa dla projektu "Delsahr". Delsahr to projekt mający na celu przekształcenie świata Simów w świat w stylu miast arabskich.

(ENG) Medina Markt - traditional bazaar, shopping street for the "Delsahr" project. Delsahr is a project designed to transform the Sims world into an Arab city style world.

DOWNLOAD (THE SIMS GALLERY)

DOWNLOAD zip (SDW)Delsahr project: Qasr saghir (little residence)

 (Eng) Little residence in old arabic architecture style.

For the Delsahr Project inspired by the architecture of Arab cities.

(Pl) Mała rezydencja w stylu zabytkowej arabskiej zabudowy.

 Dla Projektu Delsahr inspirowanego architekturą miast arabskich.


DOWNLOAD (TS4 gallery)

DOWNLOAD zip (SDW)

Delsahr Project: Sabaar Club (Hotel and night club)

 (Eng) Sabaar Club; night club and hotel in old arabic architecture.

 For the Delsahr Project inspired by the architecture of Arab cities.

(Pl) Sabaar Club; klub nocny z hotelem w stylu zabytkowej arabskiej zabudowy.

 Dla Projektu Delsahr inspirowanego architekturą miast arabskich.


DOWNLOAD (TS4 Gallery)

DOWNLOAD (SDW)
Delsahr Project: Manzil starter

(Eng) Manzil Saghir (starter) for the Delsahr Project inspired by the architecture of Arab cities.

(Pl) Manzil Saghir (starter) dla Projektu Delsahr inspirowanego architekturą miast arabskich.


DOWNLOAD (GALLERY)