Los Simos City - new city for The Sims 4

(Eng. info) Discover Los Simos!
Los Simos city modeled on the city of Mexico. The city was planned in Oasis Springs.
You will find here colonial-style buildings, temples, modern skyscrapers and a great pyramid full of puzzles and treasures.
Below is a direct link to download the whole map with buildings in the form of a game save file - download file and move to "saves" folder.


(PL) Odkryj Los Simos! 
Los Simos wzorowane na mieście Meksyk. Miasto zostało zaplanowane w Oazie Zdrój. 
Znajdziecie tu budynki w stylu kolonialnym, świątynie, nowoczesne drapacze chmur oraz wielką piramidę pełna zagadek i skarbów.
Poniżej link bezpośredni do pobrania całej mapy z budynkami w formie pliku zapisu gry - wystarczy pobrać wrzucic plik luzem do folderu "saves" 


(download and move to folder "saves")

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza